Nursery Service


WeCare Baby Spa ေမေမတို႔ရဲ႕ ေဘဘီေလးေတြသည္ ေမေမ့ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာေနစဥ္ကတည္းက ေရထဲမွာအဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္လိုေနရမလဲ ဆိုတာကို သိရွိၿပီးသား ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဘဘီေလးေတြရဲ ့ ဘဝအစပိုင္းမွာလည္း ေရနဲ ့ေစာေစာစီးစီး ထိေတြ ့မႈရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ WeCare Baby Spa ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ။

၁လ မွ ၂ႏွစ္ အထိ ေဘဘီေလးမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို WeCare Baby Spa မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

Avatar Avatar Avatar

Water Training ျပဳလုပ္ေပးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 1. ၾကြက္သားနဲ႔ အ႐ိုးမ်ားပိုသန္မာလာေစျခင္း
 2. အကူအညီမပါတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုကေလးငယ္ကစိတ္ဝင္စားလာျခင္း
 3. ႏွလံုးေသြးေၾကာလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း
 4. Water Trainingကိုပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးမယ္ဆုိရင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာစနစ္ အက်ိဳးရွိလာျခင္း
 5. ရင္ဘတ္ေပၚ ေရဖိအားသက္ေရာက္တာေၾကာင့္ အသက္႐ွဴစြမ္းရည္တိုးတက္လာၿပီးအသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းကိုအေထာက္အကူျပဳျခင္း
 6. အာဟာရစုပ္ယူႏုိင္စြမ္းေကာင္းမြန္လာၿပီးအစာေျခစနစ္ တုိးတက္လာျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္တာနည္းသြားျခင္း
 7. ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈေတြ ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္း
 8. အေရးျပားကေနတဆင့္ အာ႐ံုခံအဂၤါေတြကို ႏိုးဆြႏုိင္ၿပီးဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း
 9. ဦးေႏွာက္နဲ႔ ၾကြက္သားကိုပုိၿပီးအသံုးခ်လာႏုိင္ျခင္း
 10. လြတ္လပ္မႈကိုခံစားရတာေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း
 11. အ႐ိုး၊ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္၊ ၾကြက္သားေတြကိုပိုမိုလံႈ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္ျခင္း
 12. မိဘနဲ႔ ကေလးငယ္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း
 13. အဆုတ္အားေကာင္းလာျခင္း
 14. ကေလးငယ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္မႈေတြ တိုးတက္လာျခင္းနဲ႔
 15. ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတုိးတက္လာျခင္းစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိလာေစပါတယ္။

Avatar Avatar Avatar

ကေလးငယ္ကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 1. ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပိုမိုဆက္သြယ္လာႏုိင္ျခင္း
 2. ေသြးလည္ပတ္မႈနဲ႔ အစာေျခစနစ္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာျခင္း
 3. ေဟာ္မုန္းနဲ႔ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ညီမွ်လာျခင္း
 4. ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာစနစ္ တိုးတက္လာျခင္း
 5. သင္ယူႏုိင္စြမ္းနဲ႔ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကိုအကူအညီျပဳျခင္းနဲ႔
 6. ၾကြက္သားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ႀကီးထြားျခင္းအေပၚ အေထာက္အကူျပဳျခင္းစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိလာေစပါတယ္။

Avatar Avatar Avatar

ဒါေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုအေထာက္အကူျပဳတဲ့Water Training နဲ႔ Massage ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ေမေမတုိ႔ကိုတုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လမေစ့ဘဲ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ေဘဘီေလးမ်ား အတြက္ Water Training & Body Message ကို လုပ္ေပးေစျခင္းၿဖင့္ ေဘဘီေလးမ်ားဧ။္ ခႏၶာကိုယ္ ဖြ ့ံၿဖိဳးၾကီးထြားမွဳကို အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစပါသည္။

   အမွတ္ (၇၈) ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အုန္းပင္လမ္း ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
   09 764 757 564


အလုပ္သိပ္မ်ားတဲ့ ေဖေဖေမေမတို႔၏ သားသား၊ မီးမီးေတြကို ျပဴစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ အကူအညီ လိုအပ္ေနပါသလား?
အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့ ေဖေဖေမေမတို႔အတြက္ WeCare Nursery Centre ( ရင္ခြင္ပိုက္ ကေလးငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာ) မွ သားသားမီးမီးတို႔အား ေဖေဖ၊ေမေမတို႔ကိုယ္စား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ပါေနာ္။ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အၾကဳံရွိျပီး၊ ကေလးငယ္မ်ား ဘက္စုံတိုးတက္မႈသင္တန္းကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ထားေသာ သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳ အကူဆရာမမ်ားမွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ လူမႈဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဝင္ဆ့ံနုိင္ေသာ သားသားမီးမီးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေဖေဖ၊ ေမေမတို႔မွ မိမိတို႔၏ သားသား၊ မီးမီးမ်ားကို WeCare Nusery Centre တြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။ အသက္ (၆)လ မွ (၂) နွစ္အထိ သားသားမီးမီးတို႔၏ အသက္အရြယ္အလိုက္ရွိရမည့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို သားသားမီးမီးတို႔၏ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားနွင့္ ပူးတြဲ၍ WeCare Nursery Centre မွ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။


   ေဖေဖေမေမတို႔ အဆင္ေျပ ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းခ်ိန္ကို နံနက္ ၈နာရီခြဲမွ ညေန ၄နာရီခြဲထိ (တနလာၤေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ထိ) သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုထားခ်င္ပါကလည္း ေက်ာင္းခ်ိန္ကို အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ စေနတစ္ရက္ပါ ရုံးတက္ရလို႔ ကေလးကို စေနေန႔ပါ အပ္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေဖေဖေမေမတို႔ အဆင္ေျပေအာင္လည္း စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


  အခ်ိန္ျပည့္ CCTV မ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး မိဘမ်ားမွ လာေရာက္ၾကည့္ရူနိုင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ထားပါတယ္။
  ရင္ေသြးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးနွင့္ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ပုံမွန္စစ္ေဆးေပးၿပီး လစဥ္မွတ္တမ္းမ်ားလည္း ထားရွိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား မရနိုင္ေသာ ကစားကြင္းမ်ားကိုသာ ျပင္ဆင္ထားေပးေသာေၾကာင့္ သားသား၊ မီးမီးမ်ား လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားရင္း သင္ယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 သားသားမီးမီးတို႔ကို ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားမရွိေစရန္ သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳအကူဆရာမမ်ားသည္ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မွာလည္း စိတ္ပူစရာ မရွိပါဘူးလို႔ သတင္းေကာင္းေလး ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။

Avatar Avatar Avatar

   အမွတ္ (၇၈) ၊ ေျမညီထပ္ ၊ အုန္းပင္လမ္း (အထက္) ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ဘူတာနွင့္ ညေစ်းအနီး
   09-764 757 564, 09- 964 757 564