ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူနာရွင္မ်ားမွ မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာ မးခြန္းမ်ား


Apollo institute of Transplant – The Centre for Liver Disease & Transplantation

ဂရုဏာ ရွ႕ထား ကုသေပးတာ အပိုလိုပါ။
 က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘ၀အတြက္ Apollo ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ၾကစို႔


အပိုလိုေဆးရံု မန္မာျပည္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုး
ရန္ကုန္
WeCare Health Care Services Co.,Ltd.
အမွတ္ ၇၃၊ေျမညီထပ္(က)၊ အုန္းပင္လမ္း (အထက္)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Phone Hot Line: 09 730 43351 , 09 970 716 074, 09 5373256
မႏၱေလး
အမွတ္ ၂၅၊ ၈၂ လမ္း၊ ဘုရားၾကီးေတာင္ဘက္၊ ရစင္ေကြ႕အနီး၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
Phone: 09 5120 118, 09 977 339 477
wecareservice7@gmail.com, www.facebook.com/ApolloHospitalMyanmar


About Apollo Hospitals (အပိုလိုေဆးရံုမ်ားအေၾကာင္း)

အပိုလိုေဆးရံုသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္နိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကုတင္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ခန္႔၊ဆးရံုေပါင္း ၆၆ ခုျဖင့္ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး က်န္းမာေရးစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေသာ အာရွ၏ အႀကီးမားဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အေတြးအေခၚ၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သုေတသနမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး လူနာမ်ားစြာ၏ ရာဂါေဝဒနာမ်ားအား ကုသေပးလ်က္ရွိသည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ Apollo ေဆးရံုသည္ထြးၾကင္နာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုသမႈေအာင္ျမင္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းမ်ားနွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ နည္းပညာမ်ားကိုေပါင္းစပ္ၿပီး ၁၂၁ႏိုင္ငံမွ လူနာ ၅၅ သန္းကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Apollo ေဆးရံုၾကီးတြင္က်ာက္ကပ္အစားထုိးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊က်ာက္ကပ္ေရာဂါအထူးကု သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာရာဂါမ်ားအတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားနွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီးခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ လူ႕အသက္မ်ားစြာကို ကယ္တင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ခတ္မီေသာရာဂါရွာေဖြနည္းစနစ္မ်ား၊ မခြဲစိတ္မီ လူနာကို ခြဲစိတ္ကုသပံုမ်ားႏွင့္ က်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးျခင္း၊ နာက္ဆံုးေပၚစက္ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ ရာဂါပိုးမႊားမ်ားကူးစက္ခံရမႈလ်ာ့နည္းေစရန္ ခြဲစိတ္မႈခံယူထားေသာ လူနာအတြက္ သီးသန္႔အခန္းစီစဥ္ေပးထားျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆးရံုမွာ လူနာႏွင့္ လူနာမိသားစု၀င္ေတြ မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာမးခြန္းမ်ားကို ဗဟုသုတအျဖစ္ ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္လဲ ?

က်န္းမာတဲ့ေက်ာက္ကပ္ေတြဟာ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ပိုလွ်ံေသာအရည္မ်ား၊ သတၱဳဓာတ္မ်ား (minerals) မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္မွ ဖယ္ရွားေပးၿပီး သြးကို သန္႔စင္ေစပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ အရိုးအဆစ္ေတြသန္မာဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ calcium (ကယ္လဆီယမ္) စုပ္ယူမႈ အားေကာင္းေစရန္ ကူညီေပးပါတယ္။ သို႔ေသာ္က်ာက္ကပ္ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္နို္င္တဲ့အခါမွာ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ အညစ္အေၾကးမ်ား စုပံုလာျခင္း၊သြးဖိအားတက္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္က်ာက္ကပ္မွ မဖယ္ရွားႏိုင္ေသာအရည္မ်ားေၾကာင့္ ဖာလာျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာသြးနီဥဆဲလ္မ်ား မထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ား ခံစားလာရႏိုင္သည္။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ သင္ရဲ႕ေက်ာက္ကပ္အတြက္ ဆးကုသမႈခံယူဖို႔ လုိအပ္ လာပါျပီ။


ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးျခင္း ဆိုတာ ဘာလဲ ?

ေက်ာက္ကပ္အစားထုိးတယ္ဆိုတာ က်န္းမာေသာလူတစ္ေယာက္ထံမွ က်န္းမာေသာေက်ာက္ကပ္တစ္ခုကို ထုတ္ယူၿပီး လိုအပ္ေသာလူနာတြင္ အစားထုိးကုသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအစားထုိးလုိက္တဲ့ေက်ာက္ကပ္ဟာ လူနာရဲ႕အလုပ္မလုပ္ေသာက်ာက္ကပ္၂ခုအစား အလုပ္လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ လက္ရိွမွာက်ာက္ကပ္အစားထိုးျခင္း (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္ : (၁) (living donor) က်န္းမာေသာအလွဴရွင္ထံမွ က်န္းမာေသာေက်ာက္ကပ္ကို ယူၿပီးအစားထုိးကုသျခင္း၊(၂) Deceased Donor ေသဆံုးသူထံမွသဆံုးၿပီးခ်က္ခ်င္း က်ာက္ကပ္ထုတ္ယူၿပီး အစားထုိးကုသျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။


ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုးျခင္းကုိ မည္သူေတြက ပိုလိုအပ္သနည္း။

ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကို ရာဂါအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အဆင့္(၅)ဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ပာလုိ႔ရနိုင္ပါတယ္။ အဆင့္ (၁) တြင္က်ာက္ကပ္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္ (၄) တြင္ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ င့္ အဆင့္ (၅)တြင္ က်ာက္ကပ္သည္ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ က်ာက္ကပ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့သည္။ Chronic Kidney disease (နာတာရွည္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ) ကိုက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အဆင့္ (၅)ဆင့္နဲ႔သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။ ရာဂါ အဆင့္နံပါတ္ႀကီးလာေလ က်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈပိုမ်ားေလျဖစ္သည္။
Stage 1 with normal or high GFR (GFR > 90 mL/min)
Stage 2 Mild CKD (GFR = 60-89 mL/min)
Stage 3A Moderate CKD (GFR = 45-59 mL/min)
Stage 3B Moderate CKD (GFR = 30-44 mL/min)
Stage 4 Severe CKD (GFR = 15-29 mL/min)
 Stage 5 End Stage CKD (GFR <15 mL/min)

လူနာ၏က်ာက္ကပ္ေရာဂါအေျခအေနသည္ အဆင့္ (၁)င့္ အဆင့္ (၂) တြင္ရွိေနပါက ဆရာ၀န္အေနျဖင့္ နာက္ဆက္တြဲပို၍ဆိုးဝါးမသြားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။က်ာက္ကပ္အထူးကုဆရာ၀န္ (သို႔) အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ႏွင့္ သခ်ာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ ထို႔ျပင္ လူနာတြင္သြးခ်ိဳ ဆီးခ်ိဳ၊သြးတိုးေရာဂါရွိေနပါက ထိုေရာဂါမ်ားအတြက္ပါ ကုသမႈကိုေကာင္းစြာ ခံယူသင့္ပါတယ္…. ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါအဆင့္ (၃)တြင္ ရွိေနပါကက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၏နာက္ဆက္တြဲေရာဂါေတြကေတာ့သြးအားနည္းေရာဂါနဲ႔ အရိုး ရာဂါမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါအဆင့္ (၄)တြင္ရွိေနပါက က်ာက္ကပ္ေရာဂါသည္ပန္ေကာင္းဖို႔ အခြင့္အလမ္းအလြန္နည္းသြားၿပီး အဆင့္(၅) သို႔ဆက္လက္ကူးေျပာင္းမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ က်ာက္ကပ္အစားထုိးျခင္းကိုပဳလုပ္ျပီး ကုသမႈမ်ားခံယူႏိုင္သည္။ က်ာက္ကပ္အလွဴရွင္ရွာေနခ်ိန္တြင္ လုိအပ္ပါက က်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းကို စီစဥ္ထားသင့္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါအဆင့္ (၅)တြင္ က်ာက္ကပ္အစားထုိးျခင္း (သို႔)က်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း (သို႔) peritoneal fluid လဲေပးျပီး သန္႕စင္ေပးျခင္း စတဲ့နည္းလမ္းေတြကို စဥ္းစားထားရပါမယ္။ က်ာက္ကပ္သည္ အရမ္းပ်က္စီးေနတဲ့အေျခအေနျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအဆင့္မွာေတာ့ က်န္ရိွေနတဲ့ သက္တမ္းကို ကာင္းစြာေနနိုင္ရန္ (quality of life) က်ာက္ကပ္အစားထုိးကုသသင့္ပါတယ္။


မည္သူေတြက က်ာက္ကပ္လွဴဒါန္းလို႔ရလဲ ?

မိသားစု၀င္မ်ားမွက်ာက္ကပ္လွဴဒါန္းလိုလွ်င္ ထိုသူ၏က်ာက္ကပ္ကို လူနာထံသို႔ေပး၍ ရနို္င္မရနိုင္ကို သိရိွရန္ matching test ေတြစစ္ေဆးပါတယ္။
အေျခခံစစ္ေဆးတဲ့ matching test ေတြကေတာ့
အလွဴရွင္ရဲ႕ေသြးအုပ္စုနဲ႔ လူနာရဲ႕ေသြးအုပ္စုတူ/မတူ စစ္ေဆးျခင္း
 အလွဴရွင္အေနနဲ႔ သြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳေရာဂါမရွိရ၊ သြးေပါင္တက္ေနျခင္း (ေသြးတိုးေနျခင္း) မျဖစ္ရ။
 အလွဴရွင္တြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမရွိရ။
 အလွဴရွင္အား လိုအပ္သည့္ ဆးစစ္ခ်က္မ်ားအားလံုး စစ္ေဆးျပီးမွ ဆးေအာင္မွ ခြဲစိတ္မႈကို ပဳလုပ္ပါတယ္။
 ေသြးအုပ္စုမတူတဲ့ (ABO incompatible blood group) အလွဴရွင္ထံမွက်ာက္ကပ္ကို အစားထိုးလို႔ရပါတယ္။ အလွဴရွင္ႏွင့္ က်ာက္ကပ္လက္ခံမည့္လူနာသြးအုပ္စုမတူေသာေၾကာင့္ လူနာမွ ထိုေက်ာက္ကပ္ကို တုိက္ထုတ္မည့္ antibody ေတြထြက္လာတဲ့အခါမွာ အစားထုိုးကုသမႈမေအာင္ျမင္တာေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။က်ာက္ကပ္လက္ခံမည့္လူနာတြင္ ထို antibodies ပမာဏသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ level ေအာက္ေရာက္မွသာလွ်င္သြးအုပ္စုမတူေသာ အလွဴရွင္ထံမွ က်ာက္ကပ္တစ္ခုအစားထုိးလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ခတ္မီွနည္းပညာမ်ားတုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ ထုိျပသနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ plasma filtration နည္းျဖင့္ antibodies ေတြကို ဖိႏွိပ္ထားျပီး သြးအုပ္စုမတူေသာ အလွဴရွင္ထံမွ က်ာက္ကပ္ကို အစားထုိးရယူနိုင္လာျပီျဖစ္သည္။

(Deceased Donor Transplant Programme) တစံုတဦးမွ မေသမီ က်ာက္ကပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္းစာရင္းသြင္းလက္ခံေသာဌာန ကို ဆက္သြယ္ထားပါမည္။ ထုိ program တြင္ စာရင္းေပးထားေသာ လူမွသဆံုးသြားတဲ့အခါမွာ program မွက်ာက္ကပ္လိုအပ္ေနေသာ သင့္ကို ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ထိုေသဆံုးသြားေသာလူနာထံမွ က်ာက္ကပ္ကိုခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူၿပီး လူနာထံသို႔ အလ်င္အျမန္ အစားထုိးကုသျခင္း ဖစ္ပါသည္။


အစားထုိးခြဲစိတ္ကုသပံုကေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ?

Living donor က်န္းမာေသာလူထံမွက်ာက္ကပ္ကို လူနာတြင္ အစားထိုးပါက ခြဲစိတ္ကုသမႈအတြက္ ဦးစြာအခ်ိန္ညိွထားျပီး က်ာက္ကပ္အလွဴရွင္ထံမွ က်ာက္ကပ္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ လူနာထံသို႔အစားထိုးျခင္းကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ဖစ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္တစ္ဖြဲ႕မွ အလွဴရွင္ထံမွက်ာက္ကပ္ထုတ္ယူေနစဥ္နာက္ထပ္ဆရာ၀န္တစ္ဖြဲ႕မွ လူနာတြင္ အလွဴရွင္မွ ထုတ္ယူလိုက္ေသာက်ာက္ကပ္ကို အစားထိုးဖို႔ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနမွာဖစ္ပါတယ္။ အလွဴရွင္ထံမွက်ာက္ကပ္ထုတ္ယူရာတြင္ laparoscopy (removal of kidney by percutaneous endoscopic technique) နည္းကို အသံုးျပဳပါတယ္။ Laparoscopy ဆိုတာက်ာက္ကပ္ေနရာနားတြင္ ၀မ္းဗိုက္ကို အေပါက္ငယ္ေလးေဖာက္ၿပီး မွန္ေျပာင္း (laparoscope) ကို ထည့္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ မွန္ေျပာင္းမွတစ္ဆင့္ ၾကည့္ၿပီး ကိရိယာမ်ားျဖင့္ က်ာက္ကပ္ကို ဖတ္ထုတ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရိုးရိုးဗိုက္ခြဲၿပီး အစားထုိးကုသမႈျပဳလုပ္ပါက ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ laproscopy နည္းအားျဖင့္ အစားထုိးကုသပါက အနာျပန္က်က္ခ်ိန္သည္ အခ်ိန္တစ္ပတ္ခန္႔သာ ၾကာႏိုင္ပါတယ္။

ခြဲစိတ္ကုသမႈအခ်ိန္ကေတာ့ ၃နာရီမွ ၄နာရီခန္႔ ၾကာႏိုင္တဲ့အတြက္ ထိုအခ်ိန္မွာ လူနာကို မ့ေဆးေပးထားပါတယ္။ အလွဴရွင္ဆီမွ ထုတ္ယူလိုက္ေသာက်ာက္ကပ္တစ္ခုကို လူနာရဲ႕ မူလေက်ာက္ကပ္ေအာက္နားတြင္ အစားထုိးမွာျဖစ္ၿပီး ထုိ႔ေနာက္ ထိုေက်ာက္ကပ္အသစ္ရဲ႕က်ာက္ကပ္ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ေက်ာက္ကပ္ေသြးျပန္ေၾကာကို လူနာရဲ႕ မႈလေက်ာက္ကပ္ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ က်ာက္ကပ္ေသြးျပန္ေၾကာတို႔ျဖင့္ ပန္ဆက္မွာ ဖစ္ပါတယ္။

အလွဴရွင္မွ ထုတ္ယူထားေသာေက်ာက္ကပ္ရဲ႕ ureter (ဆီးျပြန္) ကို လူနာရဲ႕ bladder (ဆီးအိတ္)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးပါတယ္။ ထိုေက်ာက္ကပ္မွ စတင္အလုပ္လုပ္ပါက ပံုမွန္အတိုင္းသြးမ်ားကို သန္႔စင္ေပးၿပီး အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဆီးအျဖစ္ စြန္႔ထုတ္ပါလိမ့္မည္။ ရာဂါပိုး၀င္ေရာက္ျခင္း (သို႔)သြးဖိအားအလြန္ျမင့္တက္ျခင္း မရွိပါက လူနာရဲ႕မူလေက်ာက္ကပ္ကို ထုတ္ရန္မလုိအပ္ပါ။ အစားထုိးထားေသာေက်ာက္ကပ္မွ က်ာက္ကပ္ရဲ႕ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ခန္႔ ၾကာျမင့္တတ္ပါတယ္။ အစားထုိးခြဲစိတ္ကုသၿပီးေနာက္ လူနာအေနျဖင့္ မနက္အိပ္ရာထခ်ိန္တြင္က်ာက္ကပ္ေနရာမွ နာက်င္မႈခံစားရႏိုင္ပါသည္။ နာက်င္ခံစားမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ဆးရံုမွာ အစားထုိးကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္ခန္႔ နာက္ဆက္တြဲ ဆးကုသမႈေတြကို ခံယူသင့္ပါတယ္။


ေက်ာက္ကပ္လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴရွင္ေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုသက္ေရာက္ႏိုင္လဲ ?

အလွဴရွင္အေနျဖင့္လည္း laparoscope နည္းျဖင့္က်ာက္ကပ္ကို ထုတ္ယူထားျခင္းေၾကာင့္ နာက်င္မႈအနည္းငယ္ကိုသာ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ဆးရံုတြင္ ရက္အနည္းငယ္သာေနရပီး နာက်င္မႈနည္းေစရန္အတြက္ အထူးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။


Rejection ဆိုတာဘာလဲ ?

အစားထုိးခြဲစိတ္ကုသမႈရဲ႕နာက္ဆက္တြဲျပသနာကေတာ့ အစားထိုးလိုက္ေသာေက်ာက္ကပ္ကို ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ခုခံအားစနစ္မွ တိုက္ထုတ္တဲ့အခါမွာ risk of rejection ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္က်ာက္ကပ္အစားထိုးကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္မွ ခုခံအားစနစ္ကို လ်ာ့ခ်ေပးေသာဆးမ်ား (Anti-rejection medicine) ေသာက္ရပါမည္။ Cyclosporine (သို႔) Tacrolimus ကို အသံုးမ်ားၾကပါတယ္။ နာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ Mycophenolate Mofetil, Azathiprine, Rapamycinဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ steroid ကိုလည္းတြဲေသာက္ေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။သာက္သံုးရမယ့္ဆးအညႊန္းေတြကို ဆရာ၀န္မ်ားမွ လူနာႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားကို သခ်ာစြာရွင္းျပေပးမွာဖစ္ပါတယ္။ rejection risk ကာကြယ္ရန္ ခုခံအား စနစ္ကို ဖိႏွိပ္ထားေသာ ထိုေဆးပမာဏကိုသြးထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏရွိ/မရွိ ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ လူနာရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ခုခံအားစနစ္မွ အစားထိုးလိုက္ေသာ က်ာက္ကပ္ကို တိုက္ထုတ္ခဲ့ပါက က်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမွာ ဖစ္ပါတယ္။


Anti-rejection ေဆးေတြရဲ႕ ဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကေရာ ?

Anti-rejection ေဆးေတြရဲ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကေတာ့ ဒီေဆးေတြဟာ ခုခံအားစနစ္ကိုလ်ာ့ခ်ထားသည့္အတြက္ ရာဂါပိုးမႊားမ်ား အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို အထူးဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။ ဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ သြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္ျမင့္တက္ျခင္း (ေသြးခ်ိဳျဖစ္ျခင္း)၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္ျခင္း၊ မ်က္လံုးေရတိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ အရိုးပြေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ပင္ပေရာဂါပိုးမႊားမ်ား၀င္ေရာက္လြယ္ျခင္း၊ အဖုအက်ိတ္မ်ားျဖစ္လြယ္ျခင္း ခံစားရႏိုင္သည္။


ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးၿပီးေနာက္ က်ာက္ကပ္က ပံုမွန္အတိုင္း ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာလဲ ?

ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ က်ာက္ကပ္အစားထိုးကုသလိုက္ျခင္းျဖင့္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၁၀ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၂၀ လာက္ထိ ခံပါတယ္ ကမၻာ စံခ်ိန္အေနျဖင့္ အစားထိုးျပီး စ္ ၄၀ အထိ က်န္းမာလ်က္ရိွေသာ လူနာမ်ားလည္း ရိွေနပါျပီ။ အခ်ိဳ႕ေသာလူနာမ်ားတြင္ အစားထုိးကုသမႈမေအာင္ျမင္ပါက ဒုတိယအႀကိမ္ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးကုသမႈ ထပ္မံခံယူႏိုင္ပါတယ္။


ေက်ာက္ကပ္အစားထုိးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေတြေမးလို႔ရႏိုင္လဲ?

ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးျခင္းသည္ပ်ာက္ေအာင္ကုသမႈမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ လူနာရဲ႕က်န္တဲ့ သက္တမ္းမွာဆးေတြဆက္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းထားရပါမယ္။ ထို႔ျပင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ က်ာက္ကပ္အစားထိုးကုသမႈခံယူထားေသာ လူနာမ်ားထံတြင္ သိလိုသည္မ်ားကို သခ်ာေမးျမန္းပါ။


ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုးျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ား

ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုးျခင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ား

360 Degree care

အပိုလိုေဆးရံုတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္စြဲေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ "tender loving care" ႏွင့္အညီ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအစားထုိးမကုသမီႏွင့္ ကုသၿပီးေနာက္ ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးနုိင္ရန္ coordinator မ်ား၊ လူနာမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာအစားအေသာက္မ်ားစီစဥ္ေပးရန္ dietcians အဟာရပညာရွင္မ်ား၊ social worker လူမႈဆက္ဆံ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊လ့က်င့္ခန္းပံုမွန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ Physiotherapist မ်ားမွ ထြးေသာ က်န္းမာေရး စာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။


ေဆးကုသမည့္ လူနာမ်ားအတြက္ မန္မာျပည္ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမွ ဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။